Privacy and Cookie Notice Turkish

Sürüm 3.4

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIRIZ

Franklin Templeton olarak gizliliğinizi önemsiyoruz ve kişisel bilgilerinizi paylaşırken bize duyduğunuz güvene değer veriyoruz.

Bu nedenle, bize verdiğiniz veya üçüncü taraflarca bize verilen kişisel bilgileri nasıl işlediğimizi bilmenizi istedik. Bu Bildirimin amacı, Veri Sorumlusu sıfatıyla hakkınızda ne tür kişisel bilgileri topladığımızı, neden ve nasıl işlediğimizi, Veri Sahibi olarak size açıklamaktır. Bu bildirim şunları kapsamaktadır: Cayman Adaları Veri Koruma Yasası, 2017 ("CDPL"), Dubai Uluslararası Finans Merkezi ("DIFC") Veri Koruma Yasası DIFC 5 no.lu 2020 tarihli yasa ("DIFC DPL"), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("EU GDPR"), İsrail Gizliliği Koruma Yasası 5741-1981 ("İsrail Gizlilik Yasası") ve Türkiye Cumhuriyeti 6698 no.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"). Belirli bir kanuna atıfta bulunmak için özel bir yasal neden bulunmadıkça bu kanunlar toplu halde "Gizlilik Mevzuatı" olarak anılacaktır. Bu Bildirim, Gizlilik Mevzuatı ile ilgili haklarınızı belirtmektedir.

Zaman zaman bu Bildirimi güncelleyebiliriz; yeni sürümler web sitemizde yayınlanacaktır. Gizlilik uygulamalarımızdan her zaman haberdar olmak için Bildirimi düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Size karşı gizlilik taahhütlerimiz:

 • Verilerinizi güvende ve gizli tutarız
 • Haklarınızı kullanabilmenizi sağlarız
 • Çalışanlarımızı, kişisel bilgilerinizi doğru şekilde yönetmeleri için eğitiriz

Expand All | Collapse All

 • Bu Bildirim, müştereken ve müteselsilen "Yetki Alanları" olarak anılacak olan Avrupa Ekonomik Birliği ("EEA"), Cayman Adaları, DIFC, Türkiye ve İsrail ile ilgili olarak aşağıdaki kişilerin kişisel bilgilerini kullanırken gerçekleştirdiğimiz uygulamaları açıklamaktadır.

  1. Bu Bildirim kapsamındaki Ek 1'de ve ayrı direktiflerde belirtilen ilgili fonlara ("Fonlar") yatırım yapan bireyler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere grup şirketlerimizin hizmet verdiği Yetki Alanlarında veya bu alanların dışında mukim hesap sahipleri ve/veya yatırımcılar (potansiyel veya muhtemel yatırımcılar dahil);
  2. Yetki Alanlarında konumlanan/pazarlanan Kuruluşlarda/Fonlarda yer alan veya bunlara atanan harici direktörlerimiz;
  3. Yetki Alanlarındaki grup şirketlerimizin müşterileri, tedarikçileri veya bunlara müşteri yönlendiren firmalar;
  4. Ülke menümüzde veya doğrudan web sayfasında belirtildiği şekilde Yetki Alanlarından erişim sağlaması amaçlanan, (1) Web Sitelerimizi ("Web Sitemiz") ziyaret edebilecek kişiler veya (2) sosyal medya sitelerimizi ziyaret edebilecek kişiler ve
  5. Franklin Templeton Funds yatırımcıları. Sizinle bağlantılı bireylere ait kişisel bilgileri Franklin Templeton Funds'daki yatırımınızla ilgili olarak herhangi bir nedenle bize sağlayan bir kurumsal yatırımcıysanız, bu belge söz konusu bireylerle de alakalı olacaktır; bu belgenin söz konusu bireylere de iletilmesi veya içeriğinden haberdar edilmeleri gerekir.

  Yukarıda bulunan i-v arası bölümler, bu Bildirimde tek tek "Birey", toplu halde ise "Bireyler" olarak anılacaktır.

 • Gizlilik Mevzuatı, uygun bir nedene sahip olduğumuz takdirde kişisel bilgileri kullanmamıza izin verir (bu bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması da dahildir).

  İsrail Gizlilik Yasası için genel not: Verileri kendi özgür iradeniz ve onayınızla sağlarsınız.

  Buna göre, aşağıdaki nedenlerden birine veya daha fazlasına sahip olmamız gerekir:

  • Sizinle yaptığımız bir sözleşmeyi yerine getirmek;
  • Yasal görevimiz olduğunda;
  • Onay verdiğinizde;*
  • Meşru menfaatimiz doğrultusunda.**

  (*) İsrail'de (zımni veya açık) onayınız, kişisel bilgilerinizin bu şekilde kullanılmasının tek nedenidir.

  (**) Söz konusu bilgileri kullanmak için işle ilgili veya ticari bir nedene sahip olmamız meşru menfaatimiz olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bu menfaat, hak etmediğiniz şekilde, sizin için doğru ve iyi olanın dışına çıkmamalıdır (talep üzerine daha fazla bilgi verilebilir).

  Genel itibariyle, bize veya üçüncü taraflarımız aracılığıyla sağladığınız aşağıdaki türde kişisel bilgileri toplayabiliriz:

  • İmza,
  • Ad, cinsiyet, yaş/doğum tarihi, doğum yeri gibi tanımlama bilgileri, adres (özel ve iş), telefon numarası (özel ve iş), e-posta (özel ve iş) dahil iletişim bilgileri;
  • Meslek, iş unvanı ve pozisyon;
  • Uyruk ve Medeni hal;
  • Fotoğraf;
  • Pasaport bilgileri ve diğer ulusal kimlik numaraları;
  • Ulusal Sigorta Numarası gibi vergi kimlik bilgileri;
  • Kişisel banka hesabı, hesap kimliği ve numarası, gelir gibi finansal bilgiler (profesyonel yatırımcılar için);
  • Bireysel işlemlere dair bilgiler;
  • Bizde bulunan hesap geçmişiniz;
  • Ödenen ücretler ve banka hesap bilgileri gibi finansal bilgiler;
  • Finansal lisans, aracı numarası ve aracı adı;
  • "Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi" statüsü, sabıka kaydı (belirli yetki alanlarında) ve potansiyel olarak bir yatırımla ilgili kaynak fonlar ve/veya varlıklar;
  • Belirli yetki alanlarında AML (suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele) Yasaları/direktifleri doğrultusunda gereken Kriminal Veriler;
  • Web Sitemizde ve sosyal medya sitelerinde web etkinliği, çerez bilgileri, etkileşim takibine ilişkin bilgileri toplayabiliriz;
  • Bu bildirimde "İletişimler" olarak ifade edilen, e-posta, telefon görüşmeleri, web platformunda yapılan görüşmeler, sohbetler ve mektuplar dahil olmak üzere iletişimler;
  • Bazı ofislerimiz için CCTV kayıtları Franklin Templeton'ın meşru menfaatleri doğrultusunda ve yerel yasalara uygun olarak toplanabilir.

  Veri Sahibi profilinize bağlı olarak kişisel bilgilerinizi işleme nedenleri farklı olabilir. Her bir Veri Sahibi profili hakkında daha ayrıntılı bilgiler Bölüm 8'de bulunabilir.

  Web Sitemiz, Twitter ve LinkedIn gibi sosyal medya sitelerindeki Franklin Templeton web sayfaları aracılığıyla da kullanıcıların kişisel bilgilerini toplarız. Daha fazla bilgi almak için Bölüm 9'a başvurabilirsiniz.

 • Bireyler, belirli koşullar altında ve yetki alanına bağlı olarak, kişisel bilgileri ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel bilgilere erişim hakkı
  • Kişisel bilgileri düzeltme hakkı
  • Kişisel bilgilerin kullanımını kısıtlama hakkı
  • Kişisel bilgilerin silinmesini, imha edilmesini veya engellenmesini talep etme hakkı
  • Kişisel bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkı
  • Veri taşıma hakkı (belirli özel koşullarda)
  • Kişisel bilgilerin üçüncü taraflara açıklanmasından önce bilgilendirilme hakkı (bkz. Ek 2)
  • Bir denetim kurumuna şikayette bulunma hakkı
  • Bazı yetki alanlarında, kişisel verilerin yasalara aykırı şekilde işlenmesi nedeniyle bireyin zarar görmesi halinde maruz kaldığı zararlar için tazminat talep etme hakkı.

  Bir birey olarak bu hakları kullanmak isterseniz aşağıdaki adreste bulunan Bireysel Hak Talebi formunu doldurabilirsiniz:

   http://www.franklintempletonglobal.com/rights-request-form.pdf

  veya bu Bildirim kapsamındaki Ek 1'de belirtilen adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Her bir hak ve ilgili hakkı kullanmak için atabileceğiniz adımların özeti aşağıda verilmiştir.

  Bu haklardan birini kullanma talebi aldığımızda, haksız gecikmeye neden olmadan ve her durumda talebi aldıktan itibaren bir ay içinde, söz konusu talebe ilişkin aldığımız aksiyon hakkında bilgi veririz. Bu, örneğin taleplerin karmaşık veya sayıca çok olduğu bazı koşullarda, ilgili Gizlilik Mevzuatına uygun olarak iki ay daha uzatılabilir (İsrail'de Veri Tabanları Sicil Memurluğu tarafından artı 15 gün).

  Taleplerin açıkça temelsiz olduğu veya özellikle mükerrer niteliği nedeniyle

  aşırıya kaçtığı durumlar haricinde bilgiler ücretsiz sağlanır. Bu koşullarda makul bir ücret yansıtabilir veya talep doğrultusunda aksiyon almayı reddedebiliriz. Talebi işleme almadan önce, yansıtılabilecek tüm ücretler hakkında sizi bilgilendireceğiz. İsrail'de bilgilerin incelenmesi ücrete tabi değildir.

  Talebi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi isteyebiliriz ve bu bilgilerin yetersiz olduğuna kanaat getirmemiz halinde talebinizi reddetme hakkını saklı tutarız.

  Bir talebi yerine getirmediğimiz takdirde, talebi aldıktan sonra gecikmeden ve bir ay içinde, talep edilen eylemi gerçekleştirmeme nedenlerimizle birlikte size bildiririz (İsrail için bu süre 21 gün olup Veri Tabanları Sicil Memurluğu tarafından 15 gün daha uzatılabilir).

  Kişisel bilgilere erişim hakkı

  Bireyler, aşağıdaki hususları bize onaylatma hakkına sahiptir:

  • Kişisel bilgileri işleyip işlemediğimizi
  • Kişisel bilgilerin açıklandığı alıcı veya alıcı kategorilerini
  • İşlem hakkında bazı özel bilgileri

  Bireyler, kişisel bilgilerine erişim sağlama ve bir kopyasını alma hakkına da sahiptir (geçerli ve uygun olduğu takdirde).

  Kişisel bilgilerin düzeltilmesi hakkı

  Tarafımızda bulunan kişisel bilgilerinin yanlış olduğunu düşünen Bireyler, değiştirilmesini talep edebilir. Ayrıca, yazılı onay sağlama gibi yöntemlerle, eksik bilgilerin tamamlanmasını da talep edebilirler.

  Kişisel bilgilerin silinmesini talep etme hakkı ("unutulma hakkı")

  Bireyler, aşağıdakiler dahil olmak üzere (liste kapsayıcı değildir) bazı koşullarda kişisel bilgilerinin silinmesini (imhasını veya anonimleştirilmesini de içerebilir) talep edebilirler:

  • Kişisel bilgiler, toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlar için artık gerekli değilse;
  • İşlem, geri çekilmiş bir onaya bağlıysa ve bilgilerin işlenmesi için başka bir yasal dayanak kalmamışsa;
  • Birey, bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkını kullanmışsa ve işlemin devam etmesi için bu itirazı ortadan kaldıracak meşru bir zemin yoksa.

  Ayrıca, örneğin kişisel bilgilerin bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi veya hak taleplerinin ortaya konması, işleme alınması veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda, silme talebini reddedebileceğimiz bazı istisnalar da bulunmaktadır.

  Bir bireyin kişisel bilgilerinin silinmesini talep etmesi halinde, bu durum muhtemelen bireyin lehine olarak tuttuğumuz kayıtları ortadan kaldıracak olup bu kayıtlara gizleme listesindeki varlığı da dahildir. Gelecekte bu kaydı tutmamızı istedikleri takdirde kişisel bilgilerini sağlamak için bizimle tekrar iletişim kurmaları gerekecektir.

  Denetim Kurumu

  Bireyler, ikamet ettikleri, çalıştıkları veya Veri Koruma yasalarının ihlaline ilişkin iddianın gerçekleştiği yetki alanındaki mevzuata uygun olarak Veri Koruma Kurumu'na şikayette bulunma hakkına da sahiptir.

  Yukarıda belirtilen Haklar ile ilgili olarak, söz konusu haklar sadece bu Bildirim kapsamındaki bazı yetki alanlarında geçerlidir:

  Kişisel bilgilerin işlenmesini kısıtlama hakkı

  Bireyler, aşağıdaki koşullardan birinin geçerli olduğu durumlarda

  kişisel bilgilerini işleme faaliyetini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahiptir:

  • Bireyin kişisel bilgilerinin doğruluğuna itiraz etmesi. Kısıtlama, biz kişisel bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için adım atana kadar geçerli olacaktır;
  • İşleme faaliyeti yasa dışı olmakla birlikte Bireyin kişisel bilgilerinin silinmesi yerine kısıtlanmasını talep etmesi;
  • Artık işleme faaliyeti için kişisel bilgilere ihtiyaç duymasak da bir yasal hak talebi ile bağlantı olarak bir Birey tarafından ihtiyaç duyulabilir;
  • Bireyin bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkını kullanmış olması. Kısıtlama, işlemeye devam etmek için zorlayıcı meşru zeminlere sahip olup olmadığımızı teyit etmek için tarafımızca adım atılana kadar geçerli olacaktır.

  Kişisel bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkı

  Kişisel bilgilerin bir Bireye yönelik hedefli pazarlama için kullanıldığı durumlarda, Bireyin herhangi bir aşamada buna itiraz etme hakkı vardır.

  Bu Bildirim, kişisel bilgilerinin üçüncü taraflara açıklanacağı konusunda bireyleri bilgilendirmekte ve söz konusu açıklamalara itiraz etme hakkını Bireylere açıkça sunmaktadır.

  • Bireyler, işleme faaliyetinin yasal dayanağının meşru menfaatimizde bulunduğu durumlarda da kişisel bilgilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. İşleme faaliyeti bakımından bireyin menfaatlerini, haklarını ve özgürlüklerini hükümsüz kılan zorlayıcı bir meşru zemine sahip olup olmadığımızı veya alternatif olarak yasal hak taleplerinin tespiti, işleme konması veya savunulması için işleme faaliyetine devam etmeye ihtiyaç duyduğumuzu teyit edebilene kadar işleme faaliyetini durdurmak zorunda kalırız.
  • DIFC DPL uyarınca Bireyler, finansal veya fiziksel zarar şeklinde zarara uğradığında veya huzursuz olmanın, sinirlenmenin veya güçlü bir hoşlanmama duygusunun ötesine geçen bir düzeyde üzgün veya duygusal ya da zihinsel acıya yol açan bir rahatsızlığa maruz kaldıklarında işleme faaliyetine itiraz etme hakkına sahiptir.

  Veri Taşıma Hakkı

  Onaya ya da işleme faaliyetinin bireyin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için zorunlu olduğuna ve kişisel bilgilerin otomatik yollardan (ör. elektronik olarak) işlendiğine ilişkin yasal dayanağı temel aldığımız durumlarda, birey, bize sağladığı tüm kişisel bilgileri, yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik anlamda uygulanabilir olması halinde doğrudan başka bir veri sorumlusuna iletme hakkına sahiptir.

 • Bu Bildirim kapsamındaki Bireyler, iş bağlantıları, aboneler veya potansiyel müşteriler bağlamında, bize sağlayabileceğiniz bilgileri kullanarak ürün ve hizmetlerimize dair güncel bilgileri İletiler aracılığıyla göndeririz. Mevzuat ve/veya yasaların gerektirdiği durumlarda, e-posta adresleriniz dahil olmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanmak için uygun şekilde onay alırız. Her durumda, bizimle iletişime geçerek pazarlama iletileri ile ilgili tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

  Bununla birlikte, ürün ve hizmetlerimizin pazarlamasında bize destek veren ve müşterek pazarlama anlaşmaları yaptığımız tüm üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi korumaya yönelik sözleşme yükümlülüklerine tabi olmalarını ve bu bilgileri sadece sözleşmeye tabi hizmetleri sağlamak için kullanmalarını sağlarız.

 • Bu Bildirim kapsamındaki Ek 1'de belirtildiği şekilde veri sorumlusu olan ilgili Franklin Templeton grup şirketinin başka bir Franklin Templeton grup şirketi ile birlikte müşterek veri sorumlusu olacağı durumlar olabilir. Diğer Franklin Templeton grup şirketinin Yetki Alanı dışında bulunması durumunda, haklarınızı kullanma taleplerine yanıt vermekten sorumlu veri sorumlusu, bu Bildirim kapsamındaki Ek 1'de belirtilen ilgili şirket olacaktır. Her durumda, şikayetler ve haklarınızı kullanmaya yönelik talepler Veri Koruma Yetkilisine gönderilmelidir (bkz. bu Bildirim kapsamındaki Ek 1); Veri Koruma Yetkilisi, söz konusu şikayet veya talebin işleme alınması için müşterek veri sorumlusunu yönlendirecektir. Ayrıca, bu Bildirim kapsamındaki kişisel bilgilerinizi Yetki Alanları dışındaki sunuculara veya veri tabanlarına aktarabilir, bu sunucularda veya veri tabanlarında saklayabiliriz.

  Veri aktardığımız ülkeler arasında aşağıdakiler yer alır: Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Bahama Adaları, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Çin, Cayman Adaları, DIFC, EEA, Güney Afrika, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore, Malezya, Singapur, ve Türkiye.

  Bu ülkelerden bazıları, sizin konumunuzda bulunan veri koruma yasaları ile aynı düzeyde koruma sağlayan yasalara sahip olmayabilir. Kişisel verileri Yetki Alanı dışına çıkarmamız gerekirse kişisel bilgilerinizin Yetki Alanı dışına çıktıktan sonra korunmasını ve emniyete alınmasını sağlamak için adımlar atarız; özellikle, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan ve GDPR 46. Madde kapsamında izin verilen AB Veri Koruma Model Hükümlerini veya CDPL, DIFC DPL veya İsrail Gizlilik Yasası ve buralarda kabul edilen düzenlemeler kapsamındaki diğer benzer mekanizmaları kullanırız. Bu güvenlik önlemlerinin ayrıntılarını öğrenmek isterseniz Veri Koruma Yetkilisinden talep edebilirsiniz.

  Bilgilerin diğer grup şirketleri ve üçüncü taraflarla paylaşılmasına ek olarak, bir Franklin Templeton şirketinin veya varlıklarının birleştirilmesi, satılması ya da bir satış veya aktarımın hedeflenmesi durumunda kişisel bilgilerinizi potansiyel veya mevcut bir alıcıya veya devralan şahsa açıklayabilir veya aktarabiliriz.

  İsrail ve Türkiye bağlamında, Franklin Templeton grup şirketleri haricinde (bkz. Ek 1) kişisel veriler, Veri Sahibinin açık onayı alındıktan sonra grup şirketleri haricinde üçüncü tarafla paylaşılabilir.

  Ayrıca, kişisel veriler, yalnızca veri sahibinin açık onayı alınarak yurt dışına aktarılabilir. KVKK'da belirtilen koşullardan birinin mevcut olması ve kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkenin yeterli düzeyde korumaya sahip olması durumunda, kişisel veriler açık onay alınmadan da yurt dışına aktarılabilir.

  Onaya ilaveten yeterli koruma düzeyinin bulunmaması durumunda, Türkiye'deki veri sorumlularının yeterli koruma düzeyini sağlamayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından izin verildiği takdirde de kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir.

  Yeterli koruma düzeyinin bulunduğu ülkeler KVKK tarafından ilan edilecektir.

 • Bu Bildirim kapsamındaki kişisel bilgilerinizi, verilerin toplandığı amaçları yerine getirmek için gereken süre boyunca, verilerin toplandığı yasal dayanağa ve/veya ilave yasal/düzenlemelere ilişkin yükümlülüklerin kişisel bilgileri saklamamızı zorunlu kılıp kılmamasına bağlı olarak saklarız. Genel olarak bu, kişisel bilgilerin ilişkimiz süresince aşağıdaki süreler dahilinde saklanacağı anlamına gelir:

  • vergi, şirket ve finansal hizmetler yasaları ve düzenlemelerinin gerekli kıldığı süre ve
  • bireylerin bize karşı hak talebinde bulunabileceği ve yasal hak talepleri karşısında kendimizi savunabilmemiz açısından gereken süre boyunca. Genellikle bu, ilişki süresi artı geçerli yasalar kapsamında geçerli olabilecek herhangi bir yasal zaman aşımı süresi olacaktır.

  Yetki alanları arasında farklılık gösterecek olsa da çoğu durumda ilişkimiz süresince ve ilişkimizin sona ermesinden sonra 10 yıl geçerli olacaktır.

  Birleşik Krallık'ta bulunan Fonlara yatırım yaptıysanız kişisel bilgilerinizi ilişki sona erdikten sonra 6 yıl süreyle saklarız. İrlanda Cumhuriyeti'nde bulunan Fonlara yatırım yaptıysanız kişisel bilgilerinizi ilişki sona erdikten sonra 7 yıl süreyle saklarız.

  Bazı koşullarda, örneğin yazışmamızın devam etmesi veya devam eden bir hak talebi veya soruşturma olması durumunda, verilerin daha uzun süre saklanması gerekebilir.

  Web günlüklerimiz, soruşturmaları desteklemek ve Web Sitelerimize yönelik güvenlik ihlal girişimlerini bildirmek için 60 gün süreyle tutulur.

 • Kişisel bilgileri sehven kayıp ve yetkisiz erişim, kullanım, değişiklik veya açıklanma durumları karşısında güvenceye almak üzere tasarlanmış makul teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaktayız. Yatırımcılarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumakla ilgili olarak çalışanlarımızın belirli prosedürleri izlemeleri zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, işlediğimiz kişisel bilgileri korumak için fiziksel, elektronik ve prosedürel güvenlik önlemlerini sürdürürüz. Bu, yatırımcı bilgilerini içeren sistemlerimizin sürekli olarak değerlendirilmesini ve uygun görülen yerlerde değişikliklerin yapılmasını içerir.

  Ancak İnternet aracılığıyla iletilen bilgilerle ilgili olarak, Web Sitemiz uygun noktalarda güvenli dosya aktarım protokolünü kullansa da İnternet açık bir sistemdir ve bireylerin Web Sitemiz üzerinden veya aracılığıyla ilettiği ya da başka bir şekilde bulundurduğumuz bilgilerin güvenliğini garanti veya taahhüt edemeyiz ve etmeyiz.

 • Hesap sahipleri ve yatırımcıların kişisel bilgileri

  Bu bölüm, Fonlarımız ile ilgili olarak hesap sahipleri ve/veya yatırımcılar hakkında topladığımız kişisel bilgileri ortaya koymaktadır.

  Genel Not: İsrail'de Veri Sahibinin (zımni veya açık) onayı, kişisel bilgilerinin işlenmesi için tek yasal dayanaktır

  Hesap sahipleri ve/veya yatırımcılar, işlettiğimiz, idare ettiğimiz ve devir aracılığı, kayıt, diğer hizmetler sağladığımız veya dağıtımını yaptığımız Fonların birim ve hisse sahiplerini içerir.

  Çeşitli hesaplar hakkında belirli kişisel bilgileri toplamamızla birlikte bu durum Fonlarımızda hesabı bulunanlar veya yatırımcılarla sınırlı olmayıp yönlendiren profesyonel danışman, aracı, banka veya başka bir firma aracılığıyla hesap sahiplerinden ve yatırımcılardan doğrudan toplanan bilgiler ve Müşterini Tanı Bilgileri durumunda, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler, yaptırımlar ve düzenlemeye uyum yahut risk analizimiz ile ilgili diğer hususlara ilişkin üçüncü taraf listelerinden elde edilen bilgiler dahildir.

  Formları yazılı veya elektronik ortamda alıp almadığımıza bakılmaksızın, başvurular veya başka formlar aracılığıyla da bilgi toplayabiliriz. Bu kişisel bilgilere aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı değildir:

  • kimlik verileri, hesap sahipleri ve/veya yatırımcılarla iletişim kurmak için kullandığımız, ad, pozisyon, mevcut ve önceki adresler (özel ve iş) telefon numarası (özel ve iş), e-posta adresi, yaş/doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet, medeni durum ve bir fotoğraf gibi veriler;
  • hesap sahipleri ve/veya yatırımcılar ya da üçüncü taraflardan aldığımız, vergi, pasaport, ulusal kimlik numaraları veya diğer kimlik numaraları;
  • kişisel banka hesabı, hesap kimliği ve numarası, gelir gibi finansal bilgiler (profesyonel yatırımcılar için) ve finansal lisans;
  • hesap sahipleri ve/veya yatırımcılar hakkındaki bilgiler (Web Sitemiz aracılığıyla veya başka bir yoldan talep edilen) ve yatırım seçimi, hesap bakiyeleri, elde bulundurulan hisse veya birimler, itfa ücretleri ve işlem talimatları dahil olmak üzere bizdeki veya Franklin Templeton bünyesinde bulunan diğer şirketlerdeki hesap geçmişiniz;
  • hesap sahiplerinin ve/veya yatırımcıların, yatırımları ile ilgili olarak kurdukları iletişim veya tarafımıza yönelttikleri sorular;
  • İletişim kayıtları;
  • Müşterini Tanı amaçları doğrultusunda topladığımız bilgiler. Bu, onaylarına sahip olmamız veya söz konusu bilgileri geçerli yasa kapsamında kullanmaya yetkili olmamız durumunda, bir hesap sahibinin ve/veya yatırımcının statüsünü Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi olarak belirlemek için işleyeceğimiz bilgileri de içerebilir. Ayrıca, söz konusu bilgileri geçerli kanun kapsamında kullanmaya yetkili olmamız durumunda, sabıka kaydına ilişkin bilgileri de içerebilir. Belirli koşullarda, bizdeki yatırımla ilgili fonların/varlıkların kaynağı hakkında da bilgi talep ederiz;
  • çevrim içi hesap erişimi sağladığımız durumlarda (hesap sahibi ve/veya yatırımcı veya finansal danışmanı tarafından talep edildiğinde), oturum açma ve benzeri giriş bilgileri ve söz konusu erişimin kullanımına ilişkin bilgiler; etkinliklerimiz, web seminerleri, Web Sitelerimiz ve sosyal medya platformlarımızla etkileşim bağlamında kayıt bilgilerinizi toplayıp kullanabilir, devam eden eğitim kredilerini doğrulamak veya ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek üzere şirket içi analiz ve araştırmalar gerçekleştirme amacıyla etkinlik/Web Sitesi/sosyal medya platformu etkileşiminizi takip edebiliriz;
  • Web sitesi kullanıcı gelişimine ilişkin barındırılan bir oturuma katılmanız istendiğinde, oturumlar göz hareketlerinin, fare tıklamalarının takibini ve kullanıcı deneyimlerinin videoya alınmasını içerebilir ve
  • hesap sahipleri ve/veya yatırımcılar hakkında elde edebileceğimiz, demografik bilgiler gibi diğer genel bilgiler.

  Hesap sahipleri ve yatırımcıların kişisel bilgilerini nasıl kullanıyoruz

  Hesap sahipleri ve/veya yatırımcılar hakkında topladığımız kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

  • kimlik doğrulama, işlemlerin güncel Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele kuralları ve düzenlemelerinin gerekli kıldığı şekilde suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele amaçları doğrultusunda kontrol edilmesi, suç gelirlerinin aklanmasını, dolandırıcılığı, terörizmin finansmanını, rüşvet ve yolsuzluğu önlemeye yardımcı olma, geçerli diğer ceza yasaları ve düzenlemeleri ve ekonomik veya ticari yaptırımlara tabi olabilecek kişilere hizmet sağlamamamıza yardımcı olma;
  • ilgili fonda veya herhangi bir ilgili hesapta bulunan kıymetlerini sürekli olarak yönetme (taleplerine yanıt verme ve onlar adına işlemlerde bulunma dahil) ve ayrıca yatırım danışmanının, aracısının ve Transfer Acentesi personelimizin hesap yönetimi hizmetlerini sağlamalarına olanak tanımak (yatırımcının hesabını görüntüleyebilmeleri dahil);
  • hesap sahiplerine ve/veya yatırımcılara sağladığımız hizmetleri iyileştirmemize ve hesaplarına daha iyi hizmet verebilmemize yardımcı olacak kurum içi analiz ve araştırmalar;
  • yüksek standartlarda hizmet verebilmemiz için sorunları içeride olabildiğince hızlı çözmek amacıyla sistemlerimizin istisnai olarak canlı test edilmesi;
  • Web sitesi kullanıcı gelişimine ilişkin, göz hareketlerinin, fare tıklamalarının takibini ve kullanıcı deneyimlerinin videoya alınmasını içerebilen, barındırılan bir oturuma katılmamız istendiğinde;
  • hesap sahiplerimizin ve/veya yatırımcılarımızın kıymetlerini ve verilerini korumak ve
  • Onay vermeleri halinde Bireylere, ilgilenebilecekleri ürünler ve hizmetler hakkında daha fazla seçenek veya bilgi sağlamak (bkz. yukarıda "Pazarlama İletileri").

  Hesap sahipleri ve/veya yatırımcıların kişisel bilgilerini işleme faaliyetimizi aşağıdaki yasal dayanaklarla gerekçelendiriyoruz:

  • belirli yasal veya düzenlemelere ilişkin açıklamaları ve İletiler aracılıyla sağladığımız hizmetlerin kaydedilmesini içerebilen, tabi olduğumuz bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek;
  • hesap sahipleri ve/veya yatırımcılarla yaptığımız sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
  • dolandırıcılık, suç gelirlerini aklama, terörizmin finansmanı, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi ve ekonomik veya ticari yaptırımlara tabi olabilecek kişilere finansal ve diğer hizmetlerin sağlanmasını önlemek ile ilgili olarak doğrulama işlemleri yaptığımız durumlar gibi kamu yararına olan bir görevi yerine getirmek;
  • bizim ve üçüncü tarafların meşru menfaatleri doğrultusunda hareket etmek. Meşru menfaat, yalnızca bir hesap sahibinin ve/veya yatırımcının kişisel bilgilerinin korunmasını gerektiren menfaatlerinin veya haklarının söz konusu menfaati hükümsüz kılmadığını düşündüğümüz durumlarda geçerli olacaktır.

  Meşru menfaatlerimiz şunları içerir:

  • Hesap sahiplerine ve/veya yatırımcılara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi ve yönetimi;
  • Düzenlemelere ilişkin gerekliliklere uyumluluğumuz ve Fonların genel performansını iyileştirmek;
  • İşletmemizin yönetimine dair meşru amaçlar doğrultusunda iç denetimler gerçekleştirmek;
  • Sistemlerimizin dayanıklılığını sağlamak ve yüksek hizmet standartlarını idame ettirmek gibi meşru amaçlar doğrultusunda, yukarıdaki senaryolarda açıklandığı şekilde canlı verinin gerekli olduğu durumlarda canlı test yapmak;
  • İşletmemizi ve markamızı tanıtmaya ilişkin meşru amaçlarımız doğrultusunda, hesap sahiplerine ve/veya yatırımcılara yönelik toplu e-posta ve hedefli ve kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini takip etmek veya onay alınan diğer durumlar;
  • İşletmemizi ve markamızı korumak üzere hesap sahiplerinin ve/veya yatırımcıların taraf olduğu, devam eden davaların takibi, raporlanması ve profesyonel (yasal dahil) tavsiye almak.

  Kişisel bilgileri özelinde meşru menfaatimiz hakkında daha fazla bilgi almak isteyen hesap sahipleri ve/veya yatırımcılar, Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçebilir.

  Pazarlama iletilerinde (bkz. yukarıda “Pazarlama İletileri”) olduğu gibi, Bireyin onay verdiği durumlarda da kişisel bilgileri ve Müşterini Tanı amaçları doğrultusunda bir hesap sahibinin ve/veya yatırımcının Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi statüsünü belirlemek için bilgilerin kullanımını işleriz. Onayını geri almak isteyen hesap sahipleri ve/veya yatırımcıların Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçmeleri gerekir.

  Hesap sahiplerinin ve/veya yatırımcıların gerekli (örneğin suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kontrollerini gerçekleştirebilmemiz için) kişisel bilgileri sağlamadığı belirli koşullarda, kendileriyle sözleşmemiz kapsamındaki ürün ve hizmetleri sunamayabilir veya bize ait bir yasal yükümlülüğe uygun hareket edemeyebiliriz. Bu durum ortaya çıktığı takdirde ve bilgi sağlamamanın hesap sahibi ve/veya yatırımcı açısından doğuracağı sonuçların neler olduğunu size net bir şekilde açıklarız.

  Hesap sahipleri ve/veya yatırımcılar hakkındaki kişisel bilgilerin alıcıları

  Hesap sahipleri ve/veya yatırımcıların kişisel bilgilerini aşağıdaki şekilde açıklarız:

  • yukarıda belirtilen amaçlarla veri işlemek için Ek 1'de ayrıntılı olarak belirtilen Franklin Templeton'a bağlı grup şirketleri ve kuruluşlarımıza;
  • Ek 2'de ayrıntılı olarak belirtilen ilgili üçüncü taraf kategorilerine.

  Harici direktör bilgileri

  Harici direktörlerimizden aşağıdaki bilgileri toplarız (yetkili imza sahipleri ve Fonlarımızın diğer yetkilileri dahildir):

  • Ad, adres, telefon numarası, e-posta gibi kimlik verileri;
  • Ulusal Sigorta Numarası gibi vergi kimlik bilgileri;
  • Pasaport bilgileri;
  • Ödenen ücretler ve banka hesap bilgileri gibi finansal bilgiler;
  • İletişimler.

  Harici direktörlerimiz hakkında topladığımız bilgileri nasıl kullanırız

  Harici direktörler hakkında topladığımız kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

  • Harici direktörlerle yaptığımız sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yönetmek ve yerine getirmek;
  • İşe alım süreçlerimiz dahil olmak üzere sözleşmeden doğan, yasal veya düzenlemelere ilişkin tüm yükümlülüklere uymak;
  • İşletmemizin yönetimi ve diğer meşru ticari amaçlar ve harici direktörlerimizin görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacak diğer hususlar.

  Harici direktörlerin kişisel bilgilerini işleme faaliyetimizi aşağıdaki yasal dayanaklarla gerekçelendiriyoruz:

  • yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya harici direktörlerimizle sözleşme yapmak;
  • belirli yasal veya düzenlemelere ilişkin açıklamaları içerebilen, tabi olduğumuz bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek;
  • dolandırıcılık,
  • suç gelirlerini aklama, terörizmin finansmanı, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi ve ekonomik veya ticari yaptırımlara tabi olabilecek kişilere finansal ve diğer hizmetlerin sağlanmasını önlemek ile ilgili olarak doğrulama işlemleri yaptığımız durumlar gibi kamu yararına olan bir görevi yerine getirmek;
  • bizim ve üçüncü tarafların meşru menfaatleri doğrultusunda hareket etmek. Meşru menfaat, yalnızca bir harici direktörün kişisel bilgilerinin korunmasını gerektiren menfaatlerinin veya haklarının söz konusu menfaati hükümsüz kılmadığını düşündüğümüz durumlarda geçerli olacaktır.

  Meşru menfaatlerimiz şunları içerir:

  • Hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve yönetimi;
  • Düzenlemelere ilişkin gerekliliklerle uyumluluğumuz;
  • Fonların genel performansını iyileştirmek.

  Kişisel bilgileri özelinde meşru menfaatimiz hakkında daha fazla bilgi almak isteyen harici direktörler, Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçebilir.

   Harici direktörlerin gerekli (örneğin suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kontrollerini gerçekleştirebilmemiz için) kişisel bilgileri sağlamadığı belirli koşullarda, kendileriyle sözleşmemiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getiremeyiz veya bir yasal yükümlülüğe uygun hareket edemeyebiliriz. Bu durum ortaya çıktığı takdirde ve bilgi sağlamamanın harici direktör açısından doğuracağı sonuçların neler olduğunu net bir şekilde açıklarız.

  Harici direktörler hakkındaki kişisel bilgilerin alıcıları

  Harici direktörlerin kişisel bilgilerini aşağıda belirtilen şekillerde açıklarız:

  • yukarıda belirtilen amaçlarla veri işlemek için Ek 1'de ayrıntılı olarak belirtilen Franklin Templeton'a bağlı grup şirketleri ve kuruluşlarımıza;
  • Ek 2'de ayrıntılı olarak belirtilen ilgili üçüncü taraf kategorilerine.

  İş bağlantıları ve potansiyel müşteri bilgileri

  Aşağıdakiler dahil olmak üzere, banka veya finans firmalarının temsilcileri, profesyonel danışmanlar, tedarikçiler ve potansiyel yatırımcılar gibi iş bağlantılarımızın ve potansiyel müşterilerimizin kişisel bilgileri toplarız:

  • ad, iş unvanı, meslek ve e-posta dahil iletişim bilgileri;
  • hesaplarımıza çevrimiçi erişim, oturum açma ve benzeri bilgiler sağladığımız durumlarda ve iş bağlantılarımızın ve potansiyel müşterilerimizin bu hizmetleri kullanımı hakkındaki bilgiler;
  • iş bağlantıları ve potansiyel müşterilerimizle İletişimler;
  • etkinliklerimiz, web seminerleri, Web Sitelerimiz ve sosyal medya platformlarımızla etkileşim bağlamında kayıt bilgilerinizi toplayıp kullanabilir, devam eden eğitim kredilerini doğrulamak veya ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek üzere şirket içi analiz ve araştırmalar gerçekleştirme amacıyla etkinlik/Web Sitesi/sosyal medya platformu etkileşiminizi takip edebiliriz;
  • Web sitesi kullanıcı gelişimine ilişkin barındırılan bir oturuma katılmanız istendiğinde, oturumlar göz hareketlerinin, fare tıklamalarının takibini ve kullanıcı deneyimlerinin videoya alınmasını içerebilir ve
  • finansal lisans, aracı numarası ve aracı adı.

  İş bağlantıları ve potansiyel müşteri bilgilerini nasıl kullanırız

  İş bağlantılarımızın kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

  • iş bağlantılarımızın bize yönlendirdiği karşılıklı müşterilere veya yatırımcılara sunduğumuz ve sağladığımız hizmetler hakkında iletişime geçmek;
  • iş bağlantılarının çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmalarına olanak sağlamak;
  • potansiyel müşterilerimizin, iş bağlantılarımızın veya bize yönlendirdikleri karşılıklı müşterilerin ya da yatırımcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz hizmetlerimiz ve ürünlerimiz hakkında pazarlama iletileri göndermek;
  • iş bağlantılarımızı etkinliklere davet etmek;
  • hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olacak şirket içi analiz ve araştırmalar doğrultusunda;
  • tedarikçilerimizden aldığımız ürün ve hizmetler hakkında iletişime geçmek.

  İşleme faaliyetimizi aşağıdaki yasal dayanaklarla gerekçelendiriyoruz:

  • diğer işletmelerle yaptığımız sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
  • bizim ve üçüncü tarafların meşru menfaatleri doğrultusunda hareket etmek. Meşru menfaat, yalnızca bir iş bağlantısının kişisel bilgilerinin korunmasını gerektiren menfaatlerinin veya haklarının söz konusu menfaati hükümsüz kılmadığını düşündüğümüz durumlarda geçerli olacaktır.

  Meşru menfaatlerimiz şunları içerir:

  • Hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve yönetimi;
  • İşletmemizin ve markamızın tanıtımı;
  • Fonların genel performansının iyileştirilmesi;
  • İşletmemizin yönetimine dair meşru amaçlar doğrultusunda iç denetimler gerçekleştirmek;
  • İşletmemizi ve markamızı tanıtmaya ilişkin meşru amaçlarımız doğrultusunda, iş bağlantılarına yönelik toplu e-posta ve hedefli ve kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini takip etmek ve onay alınan diğer durumlar;
  • Devam eden ilişkileri kolaylaştırmak ve yeni iş fırsatları oluşturmak için müşteri ilişkileri yönetim sistemlerine bilgi girmek.

  Kişisel bilgileri özelinde meşru menfaatimiz hakkında daha fazla bilgi almak isteyen iş bağlantıları veya potansiyel müşteriler, Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçebilir. Bir iş bağlantısının gerekli (örneğin çevrimiçi hizmetlerimizle ilgili olarak) kişisel bilgileri sağlamadığı belirli koşullarda, söz konusu kullanıcıya karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getiremeyebilir veya ürün ve hizmet sunamayabiliriz. Bu durum ortaya çıktığı takdirde ve bilgi sağlamamanın iş bağlantısı açısından doğuracağı sonuçların neler olduğunu net bir şekilde açıklarız.

  İş bağlantıları ve potansiyel müşteri bilgilerinin alıcıları

  İş bağlantılarının veya potansiyel müşterilerin kişisel bilgilerini aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:

  • yukarıda belirtilen amaçlarla veri işlemek için Ek 1'de ayrıntılı olarak belirtilen Franklin Templeton'a bağlı grup şirketleri ve kuruluşlarımıza;
  • Ek 2'de ayrıntılı olarak belirtilen ilgili üçüncü taraf kategorilerine.
 • Genel Not: İsrail'de Veri Sahibinin (zımni veya açık) onayı, kişisel bilgilerinin işlenmesi için tek yasal dayanaktır.

  Aşağıdakiler dahil olmak üzere, Web Sitemiz, Twitter ve LinkedIn gibi sosyal medya sitelerindeki Franklin Templeton web sayfaları aracılığıyla kullanıcıların kişisel bilgilerini toplayıp kullanırız: 

  • "Bizimle İletişime Geçin" mesajı gönderirken olduğu gibi kullanıcıların Web Sitemize bilgi girerken sağladıkları bilgiler (ör. ad, e-posta adresi, hitap);
  • Kullanıcıların Web Sitemiz aracılığıyla e-posta bültenlerine, basın bültenlerine ve diğer periyodik yayınlara abone olurken sağladıkları bilgiler (ör. ad, e-posta adresi, hitap, yatırımcı türü ve ikamet edilen ülke);
  • Kullanıcıların sosyal medya sitelerinde içerik paylaşırken sağladıkları bilgiler;
  • Kullanıcıların sosyal medya biyografilerinde sağladıkları bilgiler;
  • Kullanıcıların bir anket veya pazarlama iletisini yanıtlarken sağladıkları, hizmetlerimiz hakkındaki görüşleri ve kendileri hakkındaki bilgiler (ör. yaş aralığı, kullanılan hizmetler, bizden hangi yolla haberdar oldukları, hizmetlerimiz hakkındaki görüşleri) gibi bilgiler;
  • Kullanıcıların Web Sitemizde çevrimiçi hesap açmak için kayıt yaptırırken sağladıkları bilgiler (ör. ad, e-posta adresi, adres, doğum tarihi, benzersiz kimlik numaraları [müşteri referans numarası, sosyal güvenlik numarası]). Bu bilgileri sağlama kararı isteğe bağlıdır. Ancak kullanıcı söz konusu bilgileri sağlamamaya karar verirse Web Sitemizde veya Web Sitemiz aracılığıyla kullanıma sunulan bazı içeriklere veya özelliklere erişemeyebilir;
  • Cihaz bilgileri (ör. cihaz markası ve modeli, ekran boyutları), benzersiz kimlik numaraları (ör. IP adresi ve cihaz kimliği) ve tarayıcı bilgileri (ör. URL, tarayıcı türü, ziyaret edilen sayfalar, erişim tarihi/saati) gibi web günlüklerimizde tutulan bilgiler;
  • Çerezlerimiz tarafından tutulan bilgiler (bkz. aşağıda "Çerezler, Etiketler ve Benzer Teknolojiler" bölümü);
  • Reklam bilgileri (reklam boyutu/türü, reklam görüntülemeleri, reklam konumu/formatı, reklamla kurulan etkileşimlere dair veriler);
  • Davranışsal bilgiler (ör. ilgili bireylerle ilişkili olarak bireylerin davranışları veya varsayılan ilgi alanları hakkında olup kullanıcı profili oluşturmak için kullanılabilecek bilgiler) ve
  • Kullanıcıların Web Sitemizdeki mağazalardan satın aldıkları öğelerle bağlantılı olarak sağladıkları bilgiler (ör. ad, ödeme yapılan kart bilgileri, fatura ve teslimat adresi ve satın alma ayrıntıları).

  Web Sitelerimiz ve çevrimiçi hizmetlerimiz 18 yaşından büyük kullanıcılara yöneliktir. Çevrimiçi hizmetlerimiz 18 yaşından küçük kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

  Bir web sitesi kullanıcısının gerekli (örneğin çevrimiçi hizmetlerimizle ilgili olarak) kişisel bilgileri sağlamadığı belirli koşullarda, söz konusu kullanıcıya karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getiremeyebilir veya ürün ve hizmet sunamayabiliriz. Bu durum ortaya çıktığı takdirde ve bilgi sağlamamanın web sitesi kullanıcısı açısından doğuracağı sonuçların neler olduğunu size net bir şekilde açıklarız.

  Web sitesi ve sosyal medya kullanıcılarının bilgilerini nasıl kullanırız

  Web Sitesi kullanıcılarımızdan ve sosyal medya sitelerindeki Franklin Templeton web sayfalarına erişim sağlayan bireylerden topladığımız kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

  • Web Sitemize ilişkin deneyimlerini kişiselleştirmek;
  • müşterilerimizle ilişkileri yönetmek ve işletmemizi ve markamızı tanıtmak üzere sosyal medya içeriğini izlemek;
  • bir sosyal medya sitesinde, bir üçüncü taraf sosyal medya kullanıcısına yanıt vermemiz gerektiğini düşündüğümüz bir etkileşimin bulunması halinde, içeriğe ve üçüncü tarafın profiline ait bir bağlantıyı ilgili departmana iletmek;
  • web sitesi kullanıcılarının talep ettiği ürünleri ve hizmetleri sağlamak;
  • web sitesini yönetmek, şikayetleri incelemek ve müşteri hizmetleri sağlamak;
  • web sitesi kullanıcılarına ve sosyal medya sitelerindeki web sayfalarımıza erişen bireylere, ilgilenebilecekleri ürünler veya hizmetler hakkında bilgi ve teklifler sunmak (bkz. yukarıda Pazarlama İletileri) ve
  • kullanıcı deneyimini ve Web Sitemizin performansını iyileştirmek için istatistik ve trend analizleri gerçekleştirmek.

  Çerezler ve diğer takip teknolojileri aracılığıyla topladığımız bilgiler hakkında bilgi almak için aşağıya bakınız.

  İşleme faaliyetimizi aşağıdaki yasal dayanaklarla gerekçelendiriyoruz:

  • geçerli olduğu durumlarda pazarlama iletilerimizi almaya ilişkin onay (bkz. Pazarlama İletileri bölümü). Onayını geri almak isteyen bireyler, "Abonelikten Çıkma" seçeneğine sahip olup Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime de geçebilirler;
  • Web mağazamızdan ürün ve hizmet satın alan ya da hizmetlerimizi almak veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmak için çevrimiçi kayıt yaptıran kullanıcılarla sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek (hizmet ve ürün sağlamaya ilişkin ayrı hüküm ve koşullarımıza tabi olarak);
  • yasalara veya düzenlemelere tabi gerekliliklere uymak ve
  • meşru menfaatlerimiz doğrultusunda hareket etmek. Meşru menfaat, yalnızca bir web sitesi veya sosyal medya kullanıcısının kişisel bilgilerinin korunmasını gerektiren menfaatlerinin veya haklarının söz konusu menfaati hükümsüz kılmadığını düşündüğümüz durumlarda geçerli olacaktır.

  Meşru menfaatlerimiz şunları içerir:

   •  Web Sitemiz ve diğer iletiler aracılığıyla ürün, hizmet ve Fonlarımızı tanıtmak;
   •  Web Sitelerimizin güvenliğini ihlal etmeye yönelik girişimleri izlemek, incelemek ve bildirmek;
   •  Web Sitemizin performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek;
   •  Kullanıcılarımızla yaptığımız sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
   •  Genel profilimizi izleyerek ve şikayetlere derhal yanıt vererek işletmemizi ve markamızı yönetmek;
   •  Web Sitemizin güvenliğini, performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek;
   •  İşletmemizi ve markamızı tanıtmaya ilişkin meşru menfaatimiz doğrultusunda, web sitesi ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik hedefli ve kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinde bulunmak.

  Kişisel bilgileri özelinde meşru menfaatimiz hakkında daha fazla bilgi almak isteyen web sitesi kullanıcıları veya sosyal medya sitelerindeki sayfalarımıza erişim sağlayan bireyler, Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçebilir.

  Anket Bilgileri: Zaman zaman, Web Sitemizi iyileştirmenin yollarını ararken akıllı seçimler yapma konusunda bize yardımcı olmaları için kullanıcıların kısa bir ankete katılmalarını isteyebiliriz. Kullanıcıların bu anketlere yanıt verirken sağladıkları bilgiler, onayları olmadan kendileriyle ilişkilendirilmez.

  Web sitesi ve sosyal medya kullanıcı verilerinin alıcıları

  Web sitesi ve sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerini aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

  • yukarıda belirtilen amaçlarla veri işlemek için Ek 1'de ayrıntılı olarak belirtilen Franklin Templeton'a bağlı grup şirketleri ve kuruluşlarımıza;
  • Ek 2'de ayrıntılı olarak belirtilen ilgili üçüncü taraf kategorilerine.

  Dış Bağlantılar

  Web Sitemiz, üzerinde kontrol sahibi olmadığımız başka çevrimiçi web sitelerine veya üçüncü taraflarca işletilip idame ettirilen içeriklere bağlantılar içerebilir. Gizlilik uygulamaları hakkında bilgi almak ve söz konusu şirketlerin kişisel bilgilerinizle ilgili olarak sunabileceği seçimleri öğrenmek için bu üçüncü taraf sitelerinin gizlilik politikalarına başvurunuz.

 • Çerez, bir çevrimiçi siteyi ilk kez ziyaret ettiğinizde bir web sunucusu tarafından bilgisayarınızın tarayıcısına, cep telefonunuza veya internet bağlantısı bulunan başka bir cihaza gönderilen ve benzersiz bir tanımlayıcı içeren küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler ve benzer teknolojiler, web sitelerinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve çevrimiçi tercihleriniz hakkında bilgi toplamak için yaygın kullanılmaktadır.

  Basitlik açısından bu teknolojilerin tamamını "çerezler" olarak ifade ediyoruz.

  Web Sitemizdeki sayfaların bazıları, web işaretçiler olarak bilinen (açık gif, etiket veya piksel olarak da bilinirler) ve sayfalarımızı ziyaret eden kullanıcıları saymamıza olanak tanıyan elektronik imgeler içerebilir. Web işaretçiler, sadece çerez numarası, sayfa görüntüleme saati ve tarihi gibi sınırlı bilgileri ve web işaretçisinin üzerinde bulunduğu sayfanın açıklamasını toplar. Üçüncü taraf reklam verenlerin yerleştirdiği web işaretçilerini de taşıyor olabiliriz. Bu işaretçiler kimliğinizi doğrudan belirleyebilecek hiçbir bilgi taşımaz.

  Çerezleri nasıl kullanırız?

  Çerezleri ve diğer takip teknolojilerini, içeriği ve reklamları özelleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve ziyaretçilerimizin Web Sitemizde nasıl hareket ettiğini görmek için kullanırız. Bu bilgileri, size sunduğumuz hizmetleri iyileştirmenin yolları hakkında kararlar almak için kullanırız. Çerezlerin kullanımı üzerinden Web Sitemizi nasıl kullandığınızı takip ve analiz etmek için adımıza hareket etmek üzere, aşağıda adı belirtilenler gibi üçüncü taraf takip ve reklamcılık hizmetleri sağlayıcıları ile çalışabiliriz. Bu üçüncü taraflar, Web Sitemize yapılan ziyaretlere dair kullanım bilgilerini toplayıp bizimle paylaşır ve bazen bu bilgileri diğer bilgilerle ilişkilendirerek (ör. IP adresiniz) reklamlarımızın etkinliğini ölçüp araştırır, sayfa kullanımını takip eder, önerilerimizi ve reklam faaliyetlerimizi hedeflendirmemize yardımcı olur ve önerilerimizin ve reklamlarımızın kullanımını takip ederler.

  Çerezler ve kullandığımız çerez türleri

  www.franklintempletonglobal.com/privacy/cookie-register adresinde bulunan çerez kaydında web sitelerimizde kullandığımız çerezler ve çerez türleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

  Bu kaydın basılı kopyasını edinmek isterseniz veya Web Sitemizde yerleşik çerezlerle ilgili özel sorularınız varsa bu Bildirim kapsamındaki Ek 1'de belirtilen adres üzerinden Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

  Çerezler, davranışsal reklam faaliyetleri ve çevrimiçi gizlilik hakkında daha fazla bilgiye

  www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

  Çerezleri Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

  Çerez Tercihleri merkezini ziyaret ederek çerezleri açıp kapatmayı seçebilirsiniz. Hangi çerez kategorilerine izin vermek istediğinizi seçebilirsiniz.

EK 1: FRANKLIN TEMPLETON GROUP COMPANIES & FUNDS

Franklin Templeton ve tüm grup şirketleri, bu Bildirim kapsamındaki bireylere ait bilgilere erişebilir. Ancak ilgili yatırımcı verilerine sadece uygun veri sorumluları erişebilir. Franklin Templeton Funds ve Yönetim Şirketleri, müşterek sorumlular olarak hareket eder.

En çok etkilenen grup şirketlerimiz ve fonlarımız aşağıda belirtilmiştir. Tam liste için şu adresi ziyaret ediniz: franklintempletonglobal.com/privacy/fund-entities

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz

Bireysel haklarını kullanmak isteyen veya bu Bildirim ya da gizlilik hakkında soru sormak, endişelerini veya şikayetlerini bildirmek isteyen bireyler aşağıda kendi ülkeleri için belirtilen ilgili adresten bizimle iletişime geçebilirler. Birey, zarf üzerine şu ibareyi eklemelidir:

"Veri Koruma Yetkilisinin Dikkatine / Data Protection Officer".
Alternatif olarak, Veri Koruma Yetkilimiz ile şu adres üzerinden doğrudan iletişime geçilebilir:
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
E-posta Adresi: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com

Franklin Templeton Grup Şirketleri

ALMANYA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l. Niederlassung Deutschland

Mainzer Landstr. 16

D-60325 Frankfurt am Main. Almanya

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 

Templeton Growth Fund (TGF) Inc – Fund

P.O. Box 33030

St. Petersburg Florida 33733-8030, ABD

Franklin Templeton Private Real Estate Fund, L.P (Seri B/C)

Franklin Templeton Private Real Estate Fund IIB, L.P.

Corporation Trust Center, 1

209 Orange Street, County of New Castle

Wilmington, Delaware 19801 ABD

AVUSTURYA:

Franklin Templeton Austria GmbH

Universitätsring 10, 4th Floor

1010 Wien, Avusturya

BELÇİKA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., Belgian Branch

Rue Belliard, 40

1040 Brussel, Belçika

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ:

Franklin Templeton Investments (ME) Ltd

The Gate, East Wing, Level 2, Dubai

International Financial Centre - Dubai

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

BİRLEŞİK KRALLIK:

Franklin Templeton Investment Management Limited

Franklin Templeton Investment Trust Management Limited

Franklin Templeton Global Investors Limited

Franklin Templeton Fund Management Limited

Franklin Templeton Luxembourg, UK Branch

Franklin Templeton Funds (OEIC)

Franklin Templeton Targeted Strategies Fund ICVC

Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEMIT)

Cannon Place, 78 Cannon Street

London EC4N 6HL, Birleşik Krallık

CAYMAN ADALARI:

Franklin Templeton Cayman Registered Funds

Franklin Templeton Cayman Funds

DataProtectionOfficer@franklintempleton.com

FRANSA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., French Branch

55 avenue Hoche

75008 Paris, Fransa

HOLLANDA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., Netherlands Branch

World Trade Center Amsterdam

H-toren, 5e verdieping Zuidplein 36

1077 XV Amsterdam, Hollanda

İRLANDA:

Franklin Floating Rate Fund Plc (FFRF)

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FTEMDOF)

JPMorgan House

International Financial Services Centre

Dublin 1, İrlanda 

Franklin Liberty Shares ICAV (Irish ETF)

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, İrlanda

İSRAİL:

Franklin Templeton Luxembourg, Israeli Branch

10 Hamenofim Street, 3rd Floor

Herzlia 467- 2561, İsrail

İSPANYA:

Franklin Templeton  International Services S.à r.l., Spanish Branch

Calle Jose Ortega y Gasset, 29–5a planta

28006 Madrid, İspanya

İTALYA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., Italian Branch

C.so Italia n.1

20122 Milano, İtalya

İSVEÇ:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., Swedish Branch

Blasieholmsgatan 5

SE-111 48 Stockholm, İsveç

LÜKSEMBURG:

Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Franklin Templeton Series II Funds (FTSIIF)

Franklin Templeton Sharia Funds (FTSF)

Franklin Templeton Specialized Investment Funds (FTSIF)

Franklin Templeton Opportunities Fund (FTOF)

Franklin Templeton Private Real Estate Fund IIIB SCSP

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Lüksemburg

Lüksemburg Büyük Dukalığı

MACARİSTAN:

Franklin Templeton Magyarország Kft.

Sas utca 10-12

1051 Budapest, Macaristan

POLONYA:

Templeton Asset Management (Poland)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Franklin Templeton International Services S.a.r.l.  (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Rondo ONZ 1, 29th Floor

00-124 Warszawa, Polonya

ROMANYA:

Franklin Templeton International Services S.à r.l., Sucursala Bucuresti

Fondul Proprietatea S.A.

Premium Point

78-80 Buzesti, 8th floor

Dystrykt 1, Bucuresti, Romanya

 

SLOVAKYA:

Franklin Templeton Slovakia, s.r.o.

Regus Business Centre, Karadzicova 8/A

821-08 Bratislava, Slovakya

TÜRKİYE:

Franklin Templeton Danismanlik Hizmetleri A.Ş.

Büyükdere Caddesi No. 191,

Apa Giz Plaza, 12. Kat,

TR34394 İstanbul, Türkiye

EK 2: ÜÇÜNCÜ TARAF VE DİĞER ALICI KATEGORİLERİ

Bireylerİş Bağlantıları ve Potansiyel MüşterilerHarici DirektörlerWeb sitesi ve sosyal medya kullanıcıları
 • Bankacılık Uygulaması Tedarikçileri
 • Baskı Hizmetleri Tedarikçileri
 • Belge Arşivleme, Saklama ve İmha Tedarikçileri
 • Bir Bireyi temsil eden taraflar
 • BT Sistemleri Tedarikçileri
 • Bulut tabanlı çözüm sağlayıcılar
 • Denetçi ve avukatlar gibi profesyonel danışmanlar
 • Düzenleyici Kurumlar
 • Emniyet ve Polis Teşkilatları
 • Etkinlik Yönetimi Sağlayıcıları
 • Finansal Hizmetler sağlayıcıları
 • Kuryeler
 • Mahkemeler
 • Saklama kuruluşları
 • Ticari Mesajlaşma Sistemi Tedarikçileri
 • Transfer Acenteleri
 • Vergi Makamları
 • Yatırım Yöneticileri
 • Yöneticiler
 • Alım satım platformları
 • Aracılar
 • Bankacılık Platformları
 • Baskı Hizmetleri Tedarikçileri
 • Belge Arşivleme, Saklama ve İmha Tedarikçileri
 • BT Sistemleri Tedarikçileri
 • Bulut tabanlı çözüm sağlayıcılar
 • Denetçi ve avukatlar gibi profesyonel danışmanlar
 • Düzenleyici Kurumlar
 • Emniyet ve Polis Teşkilatları
 • Etkinlik Yönetimi Sağlayıcıları
 • İş Bağlantıları veri tabanı yöneticileri
 • Kuryeler
 • Mahkemeler
 • Saklama kuruluşları
 • Ticari Mesajlaşma Sistemi Tedarikçileri
 • Transfer Acenteleri
 • Varlık Yönetimi hizmetleri
 • Vergi Makamları
 • Yöneticiler
 • Alım satım platformları
 • Aracılar
 • Bankacılık Platformları
 • Baskı Hizmetleri Tedarikçileri
 • Belge Arşivleme, Saklama ve İmha Tedarikçileri
 • Bordro Hizmeti Sağlayıcıları
 • BT Sistemleri Tedarikçileri
 • Bulut tabanlı çözüm sağlayıcılar
 • Denetçi ve avukatlar gibi profesyonel danışmanlar
 • Düzenleyici Kurumlar
 • Emniyet ve Polis Teşkilatları
 • Etkinlik Yönetimi Sağlayıcıları
 • Kuryeler
 • Mahkemeler
 • Saklama kuruluşları
 • Ticari Mesajlaşma Sistemi Tedarikçileri
 • Transfer Acenteleri
 • Varlık Yönetimi hizmetleri
 • Vergi Makamları
 • Yöneticiler
 • Hesap İşlem Sistemi tedarikçileri
 • İş Bağlantıları veri tabanı yöneticileri
 • Sosyal Medya Sağlayıcıları

Bu Üçüncü Taraflar ne yapar

Alım satım platformları: FT adına ya da hesap sahibi, yatırımcı veya kurumsal müşteri için hesaplara yönelik hizmetler ve hesapların idame ettirilmesi için çalışan üçüncü taraflardır.

Aracılar: FT adına ya da Bireyler veya kurumsal müşteriler için hesaplara yönelik hizmetler ve hesapların idame ettirilmesi için çalışan üçüncü taraflardır.

Bankacılık Platformları: FT adına ya da Bireyler veya kurumsal müşteriler için çalışan, idare, transfer veya varlık yönetimi hizmetleri sağlayan üçüncü taraflardır.

Bankacılık Uygulaması Tedarikçileri: Özellikle bankacılık sistemleri için yatırımcılar tarafından talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik veya yatırımlarının idaresiyle ilgili teknik hizmetler sağlayan üçüncü taraflardır.

Baskı Hizmetleri Tedarikçileri: Özellikle BT sistemleri için yatırımcılar tarafından talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesi veya yatırımlarının idaresi ile ilgili teknik hizmetler sağlayan üçüncü taraflardır.

Belge Arşivleme, Saklama ve İmha Tedarikçileri: Belge arşivleme ve saklama hizmetleri için FT adına çalışan üçüncü taraflardır.

Bireyleri temsil eden taraflar: Ör. bir yasal süreç karşısında Bireyleri temsil eden üçüncü taraflardır.

Bordro Hizmeti Sağlayıcıları: Harici direktörlerin menfaati doğrultusunda FT adına hizmetler sağlayan üçüncü taraflardır.

BT Sistemleri Tedarikçileri: Özellikle BT sistemleri için yatırımcılar tarafından talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesi veya yatırımlarının idaresi ile ilgili teknik hizmetler sağlayan üçüncü taraflardır.

Bulut tabanlı çözüm sağlayıcılar: Özellikle BT sistemleri için yatırımcılar tarafından talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesi veya yatırımlarının idaresi ile ilgili teknik hizmetler sağlayan üçüncü taraflardır. Çeviri hizmetleri ve Eğitim çözümleri gibi bulut tabanlı çözümler de buna dahildir.

Denetçi ve avukatlar gibi profesyonel danışmanlar: Profesyonel danışmanlar (ör. denetçiler ve avukatlar) gibi Franklin Templeton grup şirketlerine hizmet sağlayan üçüncü taraflardır.

Düzenleyici Kurumlar: Yasalarca gerekli görülen veya talep edilen veya zorunlu olduğunu düşündüğümüz yetkili üçüncü taraf makamlardır.

Emniyet ve Polis Teşkilatları: Yasalarca gerekli görülen veya talep edilen ya da zorunlu olduğunu düşündüğümüz yetkili üçüncü taraf makamlardır.

Etkinlik Yönetimi Sağlayıcıları: Etkinlik planlamak, organize etmek ve kolaylaştırmak üzere FT adına çalışan üçüncü taraflardır.

Finansal Hizmetler sağlayıcıları: FT'yi Bireylerle tanıştıran üçüncü taraflardır. Bu hizmet sağlayıcılar, portalımız aracılığıyla erişim de dahil olmak üzere verilerin işlenmesi için bankacılık, mutemetlik ve saklama ürünleri ve hizmetleri sunar.

Hesap İşlem Sistemi tedarikçileri: İş bağlantıları veri tabanları ve Web Sitemizi destekleyen tedarikçi sistemleri gibi hesap bilgilerini işleyen sistemler için servis ve bakım sağlamak üzere FT adına çalışan üçüncü taraflardır.

İş Bağlantıları veri tabanı yöneticileri: İş bağlantıları veri tabanları ve FT'nin web sitelerini destekleyen tedarikçi sistemleri gibi hesap bilgilerini işleyen sistemler için servis ve bakım sağlamak üzere FT adına çalışan üçüncü taraflardır.

Kuryeler: Kurye hizmetleri sağlamak için FT adına çalışan üçüncü taraflardır. 

Mahkemeler: Yasalarca gerekli görülen veya talep edilen veya zorunlu olduğunu düşündüğümüz yetkili üçüncü taraf makamlardır.

Saklama kuruluşları: FT adına ya da Bireyler veya kurumsal müşteriler için hesaplara yönelik hizmetler ve hesapların idame ettirilmesi için çalışan üçüncü taraflardır.

Sosyal Medya Sağlayıcıları: Twitter ve LinkedIn gibi Franklin Templeton web sayfalarını destekleyen Sosyal Medya Sağlayıcılarıdır.

Ticari Mesajlaşma Sistemi Tedarikçileri: Bireyler veya kurumsal müşterilere yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili sistemleri işleten üçüncü taraflardır.

Transfer Acenteleri: FT adına ya da Bireyler veya kurumsal müşteriler için hesaplara yönelik hizmetler ve hesapların idame ettirilmesi için çalışan üçüncü taraflardır.

Varlık Yönetimi hizmetleri: FT adına ya da Bireyler veya kurumsal müşteriler için çalışan, idare, transfer veya varlık yönetimi hizmetleri sağlayan üçüncü taraflardır.

 

Vergi Makamları: Yasalarca gerekli görülen veya talep edilen veya zorunlu olduğunu düşündüğümüz yetkili üçüncü taraf makamlardır.

Yatırım Yöneticileri: FT adına ya da Bireyler için hesaplara yönelik hizmetler ve hesapların idame ettirilmesi için çalışan üçüncü taraflardır.

Yöneticiler: FT adına ya da Bireyler veya kurumsal müşteriler için hesaplara yönelik hizmetler ve hesapların idame ettirilmesi için çalışan üçüncü taraflardır.